Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Lønner det seg med nattesenking

BØR DU NATTESENKE TEMPERATUREN PÅ EN VARMEPUMPE?

Bjorn500x520

Dato: 29.01.2023 - Skrevet av:

Bjørn Watterud
Daglig leder
Nordstrand varmepumper AS

Varmepumper er bra for miljøet (fornybar energi) og gir en enorm besparelse for deg med lavere strømforbruk. Om du gir en varmepumpe 1 kW gir den deg 5 kW tilbake. Det er både lønnsomt og miljøvennlig. Vår tanke er at alle som har muligheten til å bruke varmepumpe bør bruke det. En god varmepumpe varmer godt, men den kan også kjøle ned.

Du kan nattesenke temperaturen på en varmepumpe, men er det lønnsomt?

Som allerede nevnt: En god varmepumpe kan gi ca 5 kW tilbake for hver tilførte kilowatt, altså forholdet 1:5. En panelovn, varmekabel eller radiator kan bare gi 1 kilowatt tilbake for hver tilførte kilowatt, altså 1:1. I noen tilfeller med gammelt utstyr vil forholdet faktisk være lavere pga slitasje, altså 1<1. Det ligger derfor enorme besparelser i varmepumper. Med dagens strømpriser har varmepumpen betalt seg selv i løpet at et par år, men dette vil selvsagt være litt forskjellig fra hus til hus utfra størrelse, rominndeling, strømstøtte osv. 

Pris og kvalitet på varmepumpen henger som regel sammen med besparelsen. En helt vanlig feil er å kjøpe en billig varmepumpe for å spare penger. Kjøper du feil eller en dårlig varmepumpe vil du på et snarlig tidspunkt tape hele besparelsen og etterhvert vil du gå i minus i forhold til hva du kunne spart. Inngangsbilletten ved kjøp er altså ikke det viktigste siden varmepumpen kan generere mange titalls tusner av kroner i besparelse. Mange leser tester og er skråsikre i sine utsagn om hvilken varmepumpe som er best. Vel vel, sier vi da, men hvem er det som har betalt for disse "testene"?

Nå i 2023 har vi strømpriser som er vesentlig høyere enn hva er vant til fra tidligere år og strømsparing er nå mye viktigere enn tidligere. Dette er også grunnen til at vi har hatt rekordomsetning av varmepumper i år. En annen ting som også er annerledes i år enn tidligere år er at mange flere velger multivarmepumper. Generering av varme i flere etasjer har blitt mye viktigere og lønnsomt. Investeringen med multivarmepumpe er noe dyrere, men dette spares raskt inn i driftskostnadene. Du kan gjerne fortsatt bruke gulvvarme for at du ikke skal ha iskaldt gulv, men senk denne til et minimum. La varmepumpen ta seg av oppvarmingen og ikke gulvvarmen, for den er veldig dyr i drift. Slik opprettholder du samme standard, men strømregningen blir mye rimeligere.

Strømsparing er viktig og mange er opptatt av å gjøre det som er mest riktig. Tidligere var det anbefalinger om nattesenking for å spare strøm, men prisene, og ikke minst tidspunktet for prisene, har endret seg. Det som først og fremst er viktig å tenke på er at du bør bygge dine avgjørelser på fakta og ikke myter, for myter er det flere av når det gjelder varmepumper.

VarmtvannstankLitt om gamle myter for å spare strøm:

Strømsparing bygger ofte på gammel "kunnskap" som bør ignoreres. Vi som fagfolk kan gi råd om fakta.
En gammel myte er at folk tenkte de sparte strøm ved å stille sine varmtvannsberedere på 1 i stedet for å la den stå på 3.
La oss se litt nærmere på dette.

Trinn 3 på varmtvannstanken betyr at varmekolben er slått på med maks styrke.

Dette innebærer at: (effekten varierer fra produsent til produsent og dette er kun et eksempel)

 • Trinn 1 aktiverer 750 Watt (Kolbe 1)
 • Trinn 2 aktiverer 1250 Watt (Kolbe 2) (Kolbe 1 deaktiveres)
 • Trinn 3 aktiverer 2000 Watt. (750 W + 1250 W = 2000 W)

(Trinn 3 betyr at kolbe 1 + 2 er aktivert - dvs full styrke)

"Logisk" tenking vil da tilsi at å sette varmtvannstanken på maks, dvs trinn 3 fører til et høyere strømforbruk. Men, om vi tenker litt videre vil et stort strømforbruk over kort tid føre til hurtigere oppvarming. Et lavt strømforbruk vil bruke lang tid på å oppnå det samme resultatet. Et middels strømforbruk, dvs trinn 2, vil tilsvarende oppnå samme resultat mellom trinn 1 og trinn 3. Med andre ord vil ikke trinnene eller energiforbruket ha så mye å si for oppvarming av vannet i varmtvannstanken, men tiden det tar blir forskjellig.

Med denne sammenligningen kan vi gå over til varmepumpe. Sammenligningen blir ikke helt den samme, men flere av prinsippene er like. Varmepumper skal drifte forskjellige arealstørrelser/luftvolumer i de forskjellige hus og vi kan derfor ikke si noe spesifikt. I tillegg snakker vi også om isolasjonsgrad/trekk, rominndeling, antall etasjer, takhøyde og en rekke andre ting som påvirker driften av varmepumpen. Sammenligningsgrunnlaget er at alle er opptatt av å spare strøm og derfor sammenligner jeg varmtvannstanken og varmepumpen med at å nattesenke energiforbruket ikke nødvendigvis vil spare strøm. Kortversjonen er at ved å nattesenke temperaturen er det ikke bare luften som blir kaldere, men møbler, vegger/gulv/tak/vinduer og alt som magasinerer varme. Det er om natten strømmen er billigst og da burde varmepumpen gå for fullt, dvs som normalt. Dersom du velger å nattesenke temperaturen, vil du på morgenen måtte starte oppvarmingen av alt som har blitt kaldt, ikke bare luften.

Som nevnt er hus forskjellige, men dette vil jeg se litt bort i fra fordi likhetene ofte er flere enn forskjellene. Uten denne forutsetningen vil det være vanskelig å si noe generelt om hva som er mest lønnsomt for varmepumper.
Om vi tenker at varmepumpen skal varme opp et hus gjennom den kalde tiden vil det alltid være å foretrekke det som er mest økonomisk, dersom fukuset er strømsparing.
Ved å nattesenke temperaturen under våre dagers forutsetninger for strømpriser gjelder en del ting som er vel verdt å tenke gjennom.

toshiba signatur graNattesenking av temperaturen fører til:

 • Veggene/taket/gulvet blir kaldere
 • Møblene blir kaldere
 • Hvitevarer blir kaldere
 • Alle ting blir kaldere
 • Energi forsvinner ikke, men går over i en annen form, gjerne utenfor huset

Konsekvenser ved nattesenking og økning av temperatur om morgenen:

 • Alt må varmes opp igjen når varmepumpen blir aktivert eller temperaturen til varmepumpen økes. De fleste tror det bare er luften som skal varmes opp.
 • Oppvarmingen av kalde "ting" og vegger/tak/gulv krever mye energi
 • Oppvarmingen om morgenen skjer til mye høyere priser enn å holde temperaturen gjennom natten. Kilowattprisen er som kjent høyere om dagen enn om natten. Faktisk er det bedre å varme opp om natten og senke temperaturen om morgenen, evt når du går hjemmefra. Å holde stabil temperatur er best.

Alle disse anbefalingene kan ikke sees på som et råd som er likt for alle boliger. Noen har store arealer og andre mindre. Noen holder rom eller deler av huset kjølig når de ikke brukes. Boliger har forskjellig isolasjon, rominndeling osv. Det eneste jeg kan råde til er å selv gjøre en måling ved å bruke begge forutsetningnene om å nattesenke evt la være å nattesenke. Dette må da måles utfra like forutsetninger om strømpriser. Det som er hensikten med dette innlegget er å tenke på å ha forskjellige innfallsvinkler til problemet om strømsparing. Det er ikke alltid at det mest "åpenbare" er den mest riktige løsningen.

Hvis ditt mål er å bruke mindre strøm, er altså ikke løsningen å skru av varmepumpen på natten. Varmepumpen bruker mer strøm når den starter opp igjen for å ta igjen temperaturfallet. Som sagt: Strømmen er billigst om natten.

Varmepumpe på hytter:

Har du varmepumpe på hytta bør du ikke skru den av. Når det er minusgrader ute, er det fare for frost i rom og vannrør. Med funksjonen "Vedlikeholdsvarme" slipper du å bekymre deg for frostskader. Da står varmepumpen og holder rommet/ hytta "varm" med en temperatur mellom 5 og 13 °C  og bruker minimalt med strøm. Når du starter varmepumpen opp igjen, vil den bruke mindre strøm enn om den hadde vært helt avskrudd.

Ikke skru av varmepumpen:

Vårt beste sparetips er å la varmepumpen kjøre. Unngå å skru den helt av og på, og minimer temperaturjusteringer så langt det lar seg gjøre. Hvis varmepumpen får jobbe jevnt og trutt, vil strømforbruket reduseres.