Montering av varmepumpe

Montering av varmepumpe ved privat anskaffelse. Bemerk at garantien utelukkende ligger hos den du kjøpte varmepumpen fra.

PrisNOK6 000,00 inkl. mva.
På lager
 • Produktinfo
 • Produktanmeldelser (0)

Utdel vphusMonteringen av varmepumper er det aller viktigste ved et varmepumpekjøp!

Når du kjøper varmepumpe fra oss får du samtidig profesjonell montering som holder år etter år.
Ved kjøp av ny varmepumpe hos oss demonterer vi den gamle gratis og kjører den til gjenvinning.

Standardmontering av varmepumper inkluderer:

 • Inntil 3 m rørstrekk mellom inne- og utedel
 • Plastkanal (hvit eller beige) - Tillegg for svart eller andre farger
 • Hulltaking i trevegg
 • Kondensslange
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel – inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå
 • Test, målinger, igangkjøring av pumpen og brukerveiledning til kunden
 • Kjøring inntil 50 km tur/retur

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg
 • Ved ukurant rørtype annet enn 1/4" x 3/8" kommer tillegg på kr 1000,- pr 4 meter
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur avtales på forhånd
 • Kunden er selv ansvarlig for å fjerne hindringer som er helt eller delvis fastmontert før montering.
  • Herunder gjelder:
  • Fjerning/flytting av nedløpsrør fra takrenne
  • Fjerne fastmonterte ting/åpne for hindringer som medfører snekkerarbeid
  • Montering gjennom flere rom kan utføres mot tillegg (omfang vurderes i hvert tilfelle)
  • Fjerne andre ting/hindringer vi kan komme til å ødelegge/flise opp ved fjerning og evt bruk av brekkjern.
  • Vi kan komme til enighet om løsninger hvor vi fjerner hindringer og hvor du som kunde ordner opp i etterkant, enten selv eller via et eksternt firma. Slike løsninger må ikke medfører videre ansvar eller kostnader for oss. Erfaringsvis er den mest vanlige hindringen et takvannsnedløp.
1 utedel + 1 innedel Standard montering (inntil 4 meter rørstrekk) kr 6000,- inkl mva
1 utedel + 2 innedeler Standard montering (inntil 10 meter rørstrekk) kr 10500,- inkl mva
1 utedel + 3 innedeler Standard montering (inntil 15 meter rørstrekk) kr 14000,- inkl mva

Dersom montasje ikke er mulig pga avstand eller annet boligteknisk hinder, forbeholder vi oss muligheten til å kansellere kjøpet/monteringen.

Eventuelle tilleggspriser inkl mva:

For sent avbestilt montering * (min 24 timer) 1.500,- 
Rørstrekk pr meter utover standardmontering 690,-
Montering av strømtilkobling over 2 m - pr meter 75,-
Kjølemedium (R 32 gass) - pr gram ** 5,-
Mur / betong kjerneboring *** Eksternt firma
Demontering av varmepumpe 2.000,-
Remontering av demontert varmepumpe **** 4.000,-
Spesialbrakett for lav murvegg 650,-
Utedel montert høyere enn 1,2 meter 650,-
Boring i tømmer/Leca 600,-
Markkonsoll / bakkestativ ***** 1.200,-
Trollflex vegg gjennomføring 480,-
Spiralfjærer for utedel 595,-
Stige tillegg over 3,5 meter 1.590,-
Arbeid pr time ut over standard 1112,-
Montering ståltak 500,-
Montering varmepumpehus 750,-
 • * Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt tid for montering
 • ** Dersom et langt rørstrekk krever etterfylling av gass (varierer i mengde mellom de forskjellige merkene og typene)
 • *** Vi bruker et eksternt firma til kjerneboring siden dette innebærer bruk av vann til kjøling. Du som kunde må selv bestille boring i egen bolig
 • **** Gjelder kun for samme plassering som nedmontering - ny plassering etter avtale (gjelder også innedel)
 • ***** Anbefales når vi ikke kan montere på trevegg/grunnmur/betong
 • Demontering/remontering forutsetter at både innedel og utdel settes tilbake på samme plass. Ved flytting gjelder priser iht avtale.
 • Ved større monteringer avtales pris på forhånd.

Forutsetninger for montering:

 • Kunde må selv sørge for jordet strømtilførsel innen 2 meter fra utedelen, normalt 16A for mellomstore varmepumper. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
 • Utedel og innedel monteres hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør. Tillegg må avtales for å for å krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.
 • Våre parkeringsutlegg i monteringstiden er tillegg som betales av kunden
 • Gi beskjed til montør dersom det må brukes parkeringsbevis - Dersom dette ikke er gjort vil evt parkeringsbøter belastes kunden

Fraskrivelse av ansvar:
Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader på montering av varmepumpen eller selve varmepumpen dersom dette er en følge av bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som sprø murstein, Siporex, konflikt med rør opplegg, dårlig murpuss og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, evt andre ting som er av betydning for selve monteringen. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som ferdigstilt når maskinen er montert og testkjørt. 

Flytting av ute/innedel
Det er viktig at det er enighet om plasseringen av enhetene før varmepumpen monteres. Dersom du angrer etter montering vil flytting av ute- eller innedel bli fakturert som nymontering. Årsaken er at dette er tidkrevende arbeid.

Evt tillegg:
Vi forbeholder oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr på varmepumpe hus o.l.

Bruk av lift:
Vi må bruke lift / stilas dersom monteringen er av en slik art at dette er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering. Vi har avtaler og ordner med lift. Priser avtales på forhånd. Dersom det er påkrevet og det ikke er mulig å bruke lift eller stillas kan vi annullere monteringen uten videre begrunnelse.

Innedel service

Gjennom Resurs bank har vi fått til en fordelaktig varmepumpefinansiering.

Vårt mål er at finansieringen skal være gunstig.

Du som kunde kan investere i en varmepumpe nå, og øyeblikkelig få fordelene av innsparingen det er i en varmepumpe.

Se eksempelsiden for finansiering

Kostnad kr 79,- pr mnd over 24 mnd
Kr 1896,-

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.